+ 331-999-0071-XNUMX

Udostępnianie informacji o wewnętrznych wspólnotach interesów

Wewnętrzne wspólnoty interesów
Udostępnianie informacji
Udostępnianie informacji

Wywiadowcze wspólnoty interesów - cele misji

Najważniejsze

 • Kryteria i klasyfikacja udostępniania informacji wywiadowczych
 • Jasne wytyczne dotyczące ochrony danych
 • Cele, które napędzają udostępnianie wewnętrzne
 • Stanowi podwaliny pod udostępnianie na zewnątrz zweryfikowanym partnerom
 • Dopasowuje się do Twojego apetytu na ryzyko w organizacji

Inteligencja strategiczna - dostarcza informacji i wzbogaca wiedzę o utrzymujących się kwestiach bezpieczeństwa, wspierając jednocześnie podejmowanie decyzji na szczeblu zarządu;

 • Pogłębienie zrozumienia otoczenia strategicznego, aby umożliwić grupom strategicznym i operacyjnym realizację celów związanych z bezpieczeństwem, misją i kwestiami;
 • Uzyskaj dostęp i oceń możliwości przeciwnika, działania i zamiary zapewnienia CTI. bezpieczeństwo z większym wglądem i pewnością;
 • Zapewnij dogłębną i kontekstową obiektywną analizę i wiedzę fachową, aby wspierać politykę i strategię bezpieczeństwa.

Inteligencja wyprzedzająca - wykrywać, identyfikować i ostrzegać o pojawiających się problemach i lukach; produkt gromadzenia i analizy danych wywiadowczych skoncentrowany na trendach, wydarzeniach i zmieniających się warunkach w celu zidentyfikowania i scharakteryzowania potencjalnych lub nieuchronnych przerw, znaczących wydarzeń, istotnych szans lub zagrożeń dla interesów organizacji;

 • Tworzenie możliwości dynamicznego skanowania horyzontów i odkrywania w celu oceny zmieniających się i pojawiających się warunków oraz problemów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo informacji;
 • Pogłębienie zrozumienia warunków, problemów i trendów w celu wykrycia subtelnych zmian i oceny ich potencjalnych trajektorii oraz prognozowania wpływu na bezpieczeństwo informacji, tworząc w ten sposób możliwości ostrzegania lub ostrzegania;
 • Opracuj zintegrowane możliwości tworzenia alertów w organizacji oraz zapewniania aktualnych i istotnych informacji
  ostrzeżenie dla naszych klientów.

Bieżące operacje - wspierać bieżące działania i wrażliwe pasywne operacje zbierania i kontrwywiadu;

 • Zapewnienie praktycznego, aktualnego i elastycznego wsparcia wywiadowczego, aby osiągnąć i utrzymać przewagę;
 • Integrować i współpracować z różnymi partnerami, aby zmaksymalizować skuteczność i zasięg swojej społeczności wywiadowczej przy wsparciu operacji;
 • Przeprowadzaj wrażliwe operacje wywiadowcze, aby wspierać skuteczne priorytetowe wymagania wywiadowcze.

Analiza zagrożeń - dostarczają informacji na temat zagrożeń cybernetycznych; wywiad to gromadzenie, przetwarzanie, analiza i rozpowszechnianie informacji ze wszystkich źródeł informacji o cyberprzestępczych programach, zamiarach, zdolnościach, badaniach i rozwoju, taktyce oraz działaniach operacyjnych i wskaźnikach; ich wpływ lub potencjalny wpływ na bezpieczeństwo, systemy informacyjne, infrastrukturę i dane; i charakterystyka sieci.

 • Zwiększenie naszej świadomości i zrozumienia kluczowych aktorów cyberzagrożeń - w tym ich zamiarów, możliwości i operacji - aby sprostać rosnącej liczbie i złożoności wymagań związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • Poszerzanie produkcji i rozpowszechniania dostosowanej do potrzeb cyberprzestrzeni danych wywiadowczych w celu wsparcia obrony kluczowych sieci informacyjnych i systemów informacyjnych;
 • Rozszerz naszą zdolność, aby umożliwić zbiórkę w celu spełnienia wymagań interesariuszy;

Wywiad Gospodarczy - dostarczanie informacji na temat funkcji biznesowych i możliwości uzyskanych z naszych systemów informatycznych;

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, aby otrzymać kartę katalogową

{rsform 1}

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!