+ 331-999-0071-XNUMX

TRZONKI Plus

Analiza strategiczna z STEMPLES

Analiza STEMPLES Plus obejmuje kwestie społeczne, techniczne, ekonomiczne, wojskowe, polityczne, prawne/legislacyjne, edukacyjne i dotyczące bezpieczeństwa. Plus reprezentuje możliwe wskaźniki zmian, w tym dane demograficzne, religię i potencjalnie psychologiczne aspekty kraju docelowego.

Treadstone 71 wykorzystuje ramy STEMPLES Plus w połączeniu z zasadami i wskaźnikami zmian Hofstede jako narzędzie analityczne wykorzystywane do identyfikacji kluczowych czynników zmian w strategicznym środowisku krajów docelowych.

Mierzymy i analizujemy powtarzalne wskaźniki zmian, które mogą prowadzić do niekorzystnych działań cybernetycznych przeciwko naszym klientom.

Celuj w państwa narodowe przeciwnika, ponieważ odnoszą się one bezpośrednio i pośrednio do ich potencjału w zakresie budowania, wspierania i wykonywania działań i operacji cyberwojny. STEMPLES Plus jest nauczany na naszych zajęciach szkoleniowych i używany w naszych ocenach, analizach, raportach i kompilacjach programów wywiadowczych.

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!