331-999-0071

Operacje mediów wywierających wpływy zagraniczne przeciwko USA

Badanie Treadstone 71 (T71) dotyczące sposobu, w jaki zagraniczne media wszczepiają destrukcyjne idee w amerykańskie społeczeństwo, wymaga ustrukturyzowanej analizy opartej na metodologiach analizy wywiadowczej i krytycznym myśleniu. Analiza T71 analizuje mechanizmy, cele i wpływ operacji wywierania wpływu przez zagraniczne media, ukierunkowanych na postrzeganie amerykańskiego społeczeństwa, przy zachowaniu przejrzystości, zwięzłości i trafności.

Zagraniczne podmioty medialne, zwłaszcza z Rosji, Chin i Iranu, systematycznie angażują się w operacje wywierania wpływu mające na celu zmianę amerykańskich norm, przekonań i postrzegania społeczeństwa. Wysiłki te mają na celu podważenie globalnej pozycji Stanów Zjednoczonych, sianie niezgody i podważanie wewnętrznej spójności poprzez przedstawianie społeczeństwa amerykańskiego jako zasadniczo wadliwego.

Architektami tych operacji wywierania wpływu są podmioty państwowe, takie jak Rosja, Chiny i Iran, przy wsparciu współczujących narodów, podmioty czerpiące korzyści z chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku oraz różne grupy ekstremistyczne. Podmioty te wykorzystują organizacje wywiadowcze i bezpieczeństwa do prowadzenia i propagowania tych operacji.

W operacjach tych stosuje się szereg taktyk, w tym dezinformację, manipulację mediami i wykorzystanie platform mediów społecznościowych, aby zaszczepić w amerykańskim społeczeństwie destrukcyjne idee. Narracje promowane w ramach tych kampanii mają na celu podważenie amerykańskiego obrazu samego siebie, zakwestionowanie norm społecznych i wzmocnienie podziałów.

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!