331-999-0071

Kable podmorskie na zachodnim Pacyfiku – część 1

Analiza ryzyka w wielu postaciach
Analiza kabli podmorskich na zachodnim Pacyfiku

 • Profesor Randall K. Nichols  
 • Major Carter Diebold
 • Pete'a Johnsona
 • Wydziałowy Dzień Zawodowy 8 stycznia 2024 r
 • Część 1 FUSION ACO 680 z wyraźnymi uprawnieniami

IDENTYFIKACJA RYZYKA POPRZEZ RÓŻNE FORMY ANALIZY

Ramy oceny isk - równanie Ryana Nicholsa, CARVER, MSHARPP, OCTAVE, macierz definicji potrzeb bezpieczeństwa, ocena ryzyka NOTAM FAA, celowa ocena ryzyka armii

 1. Zagadnienia
 2. Jakie ryzyko wiąże się z wyspami Spratley jako wąskimi gardłami dla kabli podmorskich?
 3. Jeśli nie Wyspy Spratley, jaki jest cel podmorskich kabli o największej wartości dla operacji w USA i jakie jest ryzyko? 
 4. Dyskusja i analiza
 5. Referencje
 6. Podziękowania

Część 2

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!