331-999-0071

Rosyjskie strategie ingerencji w wybory na rok 2024

W raporcie przeanalizowano potencjalne strategie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2024 r., opierając się na wzorcach historycznych, postępie technologicznym i współpracy z różnymi podmiotami. Raport ocenia dotychczasowe działania Rosji mające na celu wywarcie wpływu na wybory, w tym cyberataki, kampanie dezinformacyjne, propagandę i inne taktyki. Analizuje także środki zastosowane przez Rosję w celu przeciwdziałania zagranicznej interwencji podczas wyborów prezydenckich w 2018 r., zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Komisję Rosyjską. Odkrycia te rzucają światło na dziesięć głównych rodzajów interwencji zewnętrznej, których doświadcza Rosja, począwszy od nieautoryzowanych badań socjologicznych po systematyczną propagandę i cyberataki. W odpowiedzi Rosja podjęła szereg kroków w celu zwiększenia swojej suwerenności wyborczej, takich jak ustanowienie ram prawnych i zwiększenie zdolności parlamentu do zapobiegania ingerencji zewnętrznej.

W raporcie szacuje się, że Rosja prawdopodobnie zastosuje trzydzieści konkretnych taktyk podczas nadchodzących wyborów w USA. Należą do nich nieautoryzowane badania socjologiczne, publiczne poparcie dla kandydatów, szeroko zakrojone działania propagandowe, cyberataki, finansowanie działaczy obywatelskich, kwestionowanie legalności wyborów, kampanie zniesławiające i wykorzystywanie podziałów społecznych. Ponadto raport przewiduje wykorzystanie przez Rosję wyrafinowanych metod, takich jak technologia deepfake, ataki phishingowe, ukryty wpływ na media i operacje psychologiczne. Analiza podkreśla znaczenie ciągłej czujności i proaktywnych środków zaradczych podejmowanych przez zainteresowane strony, w tym agencje rządowe, firmy technologiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca międzynarodowa i wymiana informacji okazują się kluczowymi strategiami zapewniającymi integralność demokratycznych wyborów przed tak wieloaspektową ingerencją zagraniczną. Celem tego kompleksowego przeglądu jest przygotowanie i poinformowanie odpowiednich stron, aby skutecznie ograniczały ryzyko wpływów zewnętrznych podczas wyborów w USA w 2024 r.

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!