331-999-0071

Handel wywiadowczy i wojna kognitywna

Dywersje informacyjne w konflikcie na Ukrainie

Identyfikacja i klasyfikacja form i metod walki informacyjnej we współczesnym konflikcie na Ukrainie (w kontekście wojny na Ukrainie).

Procedury i metody. Badania przeprowadzono stosując metody analizy, syntezy, uogólnienia i interpretacji wyników.

Wyniki. Określono i sklasyfikowano formy i metody prowadzenia wojny informacyjnej na Ukrainie w warunkach wojny (strategiczne operacje informacyjne, propaganda specjalna, fałszerstwa i gry operacyjne). z elitami) wykazano, że pod względem intensywności główne miejsce w informacjach walki uczestników konfliktu zajmuje propaganda specjalna, cele i metody, które nie zmieniły się od czasów zimnej wojny; strategiczne operacje informacyjne, które są operacyjnymi kombinacjami zagranicznych
wywiadowczych w tym konflikcie na obecnym etapie występują jedynie w postaci tzw. incydentu w Buczy.

Kontynuuj czytanie

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!