331-999-0071

Poszukiwanie dostawców treści kursów do szkoleń online

Treadstone 71 poszukuje dostawców treści kursów dla cyberinteligencji, kontrwywiadu, cyber HUMINT, GEOINT, IMINT, FININT, OSINT, All Source, Darknet, strategicznej inteligencji geopolitycznej/społeczno-kulturowej, niewłącznie.

Nie poszukujemy dostawców treści zapewniających bezpieczeństwo informacji. Dotyczy to naszej platformy internetowej pod adresem www.cyberinteltrainingcenter.com.

Treść kursu ma być zbudowana w modułach od 15 do 30 minut, z których każdy obejmuje zatwierdzone tematy. Po Analyze (AN), Collect and Operate (CO) i Investigate (IN) (nie wliczając FOR), NICE Framework jest dobrym początkiem formatu.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!