331-999-0071

Kurs online dotyczący krytycznego myślenia i uprzedzeń poznawczych

Tylko analitycy i analitycy tworzą inteligencję. Chociaż cuda techniki pomagają analitykom w katalogowaniu i prezentowaniu danych, informacji i dowodów w nowy sposób, nie zajmują się analizą. Aby być najbardziej skutecznymi, analitycy potrzebują nadrzędnych, refleksyjnych ram, które dodadzą ustrukturyzowane rozumowanie do zdrowego, intuicyjnego myślenia. „Myślenie krytyczne” zapewnia takie ramy i idzie dalej, pozytywnie wpływając na cały proces analizy wywiadowczej. Analitycy, którzy przyjmują krytyczne myślenie, mogą poprawić swoje analizy. Artykuł ten definiuje myślenie krytyczne w kontekście analizy wywiadowczej, wyjaśnia, w jaki sposób wpływa ono na cały proces wywiadowczy, bada, w jaki sposób wzmacnia ono sztukę analizy wywiadowczej, sugeruje, jak można go uczyć, oraz dedukuje, w jaki sposób można przekonać analityków do przyjęcia tego nawyku.

Czy znasz swoje uprzedzenia? Czy znasz swoich kolegów z drużyny? Czy w twojej analizie i pisaniu pojawia się stronniczość?

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!