331-999-0071

Handel wywiadowczy i wojna kognitywna

Dlaczego nas to obchodzi?

Interesariusze, którym bardzo zależy na wdrożeniu tych usług, obejmują całą organizację i poza nią:

Twoi klienci: Powierzają Ci swoje dane i polegają na Twoich usługach. Skuteczna integracja cyberinteligencji bezpośrednio chroni ich interesy i pozwala zachować zaufanie do Twojej marki.

Twoi pracownicy: Bezpieczne środowisko pracy jest najważniejsze. Usługi te zapewniają działanie w sieci zabezpieczonej przed włamaniami, chroniąc ich pracę i dane osobowe.

Twój zespół kierowniczy: dzięki spostrzeżeniom zapewnianym przez te usługi może podejmować świadome decyzje, kierować firmę z dala od potencjalnych pułapek cybernetycznych i unikać kosztownych naruszeń, które mogą zszarganić reputację firmy i jej sytuację finansową.

Twoi akcjonariusze i inwestorzy: Oczekują najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji, co obejmuje minimalizację ryzyka. Proaktywna cyberobrona może zapobiec stratom finansowym wynikającym z incydentów cybernetycznych, chroniąc ich inwestycje.

Organy regulacyjne: Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i przepisami branżowymi nie podlega negocjacjom. Usługi te pomagają w utrzymaniu zgodności i uniknięciu konsekwencji prawnych i kar finansowych.

Twoje zespoły IT i bezpieczeństwa: zdobywają zaawansowane umiejętności i narzędzia do skuteczniejszego zwalczania zagrożeń cybernetycznych, zmniejszając stres i szkody związane z radzenie sobie z naruszeniami po ich wystąpieniu.

Twoi konkurenci: zależy im na tym, ponieważ każdy brak działań z Twojej strony może zapewnić im przewagę konkurencyjną. Silna cyberobrona jest wyróżnikiem rynku w dzisiejszej gospodarce cyfrowej.

Zatem nie chodzi tylko o to, czy chcesz to zrobić; chodzi o uznanie, że przyjęta postawa bezpieczeństwa ma wpływ na każdy aspekt Twojej organizacji i jej ekosystemu. Zasada „co z tego” polega na uznaniu kaskadowych skutków zagrożeń cybernetycznych i kluczowej roli, jaką strategiczny wywiad cybernetyczny odgrywa w łagodzeniu tych zagrożeń. Chodzi o należytą staranność wobec Twojej firmy, Twoich ludzi i interesariuszy.

Radzimy sobie dobrze i NIE potrzebujemy tej oferty usług od Treadstone 71

 

Decyzja o niekorzystaniu z usług Treadstone 71 nie musi oznaczać, że Twoja organizacja poniesie natychmiastowe lub tragiczne konsekwencje. Wiele organizacji zarządza swoimi potrzebami w zakresie cyberbezpieczeństwa za pomocą zasobów wewnętrznych lub alternatywnych rozwiązań. Jednakże specjalistyczne techniki szkoleniowe i integracyjne oferowane przez Treadstone 71 mają na celu zwiększenie możliwości Twojego zespołu w zakresie przewidywania, wykrywania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.

Rezygnacja z tych usług może oznaczać utratę możliwości:

 • Pogłębij swoją wiedzę o cyberinteligencji: Doświadczenie Treadstone 71 może zwiększyć zrozumienie i zastosowanie cyberinteligencji przez Twój zespół, potencjalnie pozostawiając luki w Twojej strategii obrony.
 • Wyprzedzaj zagrożenia: bez zaawansowanych szkoleń i narzędzi zapewnianych przez Treadstone 71 Twoja organizacja może nie być tak przygotowana do proaktywnego identyfikowania wyrafinowanych zagrożeń cybernetycznych i przeciwdziałania im.
 • Zoptymalizuj swój poziom bezpieczeństwa: Usługi Treadstone 71 mają na celu usprawnienie i integrację cyberinteligencji z istniejącymi procesami Twojej organizacji, co może być trudniejsze do osiągnięcia na tym samym poziomie wewnętrznie.
 • Minimalizuj ryzyko: wyspecjalizowane usługi oferują potencjał znacznego zmniejszenia ryzyka i skutków incydentów cybernetycznych, których ograniczenie może być bardziej kosztowne bez takich proaktywnych środków.
 • Zgodność z przepisami: w miarę zaostrzania się przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa zaawansowane szkolenia i metodologie zapewniane przez Treadstone 71 mogą pomóc zapewnić przestrzeganie przepisów przez Twoją organizację oraz uniknąć potencjalnych kar i wyzwań prawnych.

Krótko mówiąc, chociaż możesz skutecznie działać bez usług Treadstone 71, współpraca z nimi może zapewnić znaczącą przewagę strategiczną w środowisku, w którym zagrożenia cybernetyczne stale ewoluują i stają się coraz bardziej złożone.

 

Szczegółowe warsztaty dotyczące integracji cyberwywiadu

Szczegółowe cele warsztatów Warsztaty integracji cyberinteligencji Treadstone 71 zanurzają uczestników w integracji cyberinteligencji ze strukturą operacyjną. Ustrukturyzowany program nauczania ma na celu identyfikację zagrożeń cybernetycznych związanych z branżą organizacji, integrację wywiadu dotyczącego zagrożeń cybernetycznych z istniejącymi środkami bezpieczeństwa, opracowanie procesów szybkiego rozpowszechniania najnowszych informacji wywiadowczych oraz ustanowienie responsywnego stanu bezpieczeństwa w celu dostosowania się do zmieniających się zagrożeń.

Wybór miejsca dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienci wybierają miejsca najbardziej sprzyjające intensywnej nauce i współpracy. Warsztaty na miejscu odbywają się w bezpiecznym środowisku organizacji i wykorzystują znaną infrastrukturę do stosowania praktyk w zakresie analizy zagrożeń cybernetycznych. Warsztaty w centrach szkoleniowych Treadstone 71 zapewniają neutralne, kontrolowane otoczenie z zaawansowanymi narzędziami i symulacjami. Bezpieczne środowiska wirtualne obsługują zdalne zespoły, zapewniając interaktywną naukę dzięki solidnym protokołom bezpieczeństwa.

Harmonogram zapewniający optymalne zaangażowanie Harmonogramy warsztatów są zgodne z priorytetami organizacji i zaplanowane w oparciu o dostępność kluczowego personelu, aby zapewnić maksymalne uczestnictwo i zaangażowanie. W zależności od potrzeb czas trwania warsztatów waha się od jednego dnia do całego tygodnia, z dodatkowymi sesjami uzupełniającymi w celu wzmocnienia wiedzy i uwzględnienia nowych odkryć inteligencji.

Jednakże opcję jednodniowych warsztatów zaprojektowano jako intensywne wprowadzenie zespołów do podstawowych koncepcji cyberwywiadu, krajobrazów zagrożeń oraz znaczenia integracji tej inteligencji w operacjach związanych z bezpieczeństwem. Służy jako skoncentrowany podkład, który przygotowuje grunt pod głębsze, bardziej trwałe zaangażowanie w następujące sposoby:

 • Ocena i świadomość: jednodniowe warsztaty mogą skutecznie ocenić aktualny stan praktyk w zakresie cyberwywiadu i zwiększyć świadomość na temat potencjalnych luk i możliwości ulepszeń.
 • Szkolenie ukierunkowane: w przypadku organizacji mających ograniczenia czasowe jeden dzień poświęcony najbardziej krytycznym aspektom cyberwywiadu — takim jak identyfikacja najpilniejszych zagrożeń — może dostarczyć cennych spostrzeżeń i służyć jako katalizator zmian.
 • Przegląd strategiczny: Liderzy i decydenci mogą skorzystać z ogólnego przeglądu strategicznych korzyści płynących z integracji cyberwywiadu, pomagając w kierowaniu przyszłymi inwestycjami w bezpieczeństwo.
 • Podstawa dalszego szkolenia: Jednodniowe warsztaty mogą położyć podwaliny pod ciągłe programy szkoleniowe, stanowiąc odskocznię do bardziej rozbudowanych sesji lub ścieżek ciągłego uczenia się.

Tygodniowy warsztat i kolejne sesje uzupełniające to miejsce, w którym następuje prawdziwa transformacja. Te rozszerzone sesje pozwalają na głębokie zgłębienie tematu, zapewniając wystarczającą ilość czasu na ćwiczenia praktyczne, naukę opartą na scenariuszach i szczegółowe planowanie integracji.

Choć jeden dzień może nie zapewnić wszechstronnego mistrzostwa, służy on jako strategiczny punkt wejścia, który harmonizuje zespół i przygotowuje organizację do późniejszych bardziej rozbudowanych prac szkoleniowych i integracyjnych. To początek podróży w kierunku solidnej postawy w zakresie cyberinteligencji.

 

Integracja jako imperatyw strategiczny Warsztaty podkreślają strategiczny imperatyw integracji informacji o zagrożeniach cybernetycznych, wzmacniania pozycji organizacji w zakresie proaktywnej identyfikacji zagrożeń i reagowania na nie, wspierania kultury świadomej cyberbezpieczeństwa oraz przejścia od reaktywnych środków bezpieczeństwa do strategicznego podejścia opartego na inteligencji.

Realizacja warsztatu krok po kroku

Ocena przed warsztatami Faza budowania fundamentów, zwana „indeksowaniem”, rozpoczyna się od orientacji w cyberprzestrzeni, zapoznania się z narzędziami i wstępnej oceny mającej na celu ocenę stanu cyberbezpieczeństwa i możliwości wywiadowczych organizacji. Facylitatorzy następnie dostosowują materiały warsztatowe w oparciu o te wstępne ustalenia.

Moduły początkowe Uczestnicy są zapoznawani z teoretycznym cyklem życia cyberinteligencji, angażują się w podstawową analizę scenariuszy i planują bieżące procesy organizacyjne w zakresie integracji wywiadu.

Rozwijanie umiejętności Faza „chodzenia” usprawnia praktyczne zastosowanie integracji cyberinteligencji. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach opartych na scenariuszach, ustanawiają główne kanały komunikacji w celu rozpowszechniania informacji wywiadowczych i doskonalą integrację cyberwywiadu z procesami organizacyjnymi poprzez ćwiczenia praktyczne.

Moduły warsztatowe Facylitatorzy prowadzą praktyczne szkolenia z narzędzi cyberwywiadu, integrują je z istniejącymi systemami SIEM i symulują złożone scenariusze zagrożeń wymagające współpracy działów. Wprowadzają także mechanizmy raportowania i działania w zakresie cyberwywiadu.

Opanowanie integracji Faza „uruchomienia” koncentruje się na płynnej i proaktywnej integracji cyberinteligencji. Uczestnicy biorą udział w żywych, złożonych symulacjach cyberataków, wykorzystując wiedzę wywiadowczą do obrony organizacji. Ustanawiają całościowe kanały komunikacji w celu skutecznego rozpowszechniania informacji wywiadowczych i finalizują integrację procesów strategicznych.

Rozwój powarsztatowy Po warsztatach uczestnicy wdrażają szczegółowy plan integracji cyberwywiadu w ramach operacji organizacji i ustalają regularne harmonogramy zaawansowanych szkoleń i aktualizacji procesów cyberwywiadu.

Mistrzostwo wyników Skuteczność integracji mierzy się za pomocą wyrafinowanych wskaźników i wskaźników KPI, a także wdraża się solidne ramy na potrzeby przeglądów po działaniu w celu oceny skuteczności i zwrotu z inwestycji w integrację cyberwywiadu.

Dzięki metodycznemu przechodzeniu przez fazy „pełzania, chodzenia i biegania” warsztaty systematycznie zwiększają zdolność organizacji do skutecznego przewidywania, wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zyskają pewność siebie i kompetencje na każdym etapie przed przejściem do następnego, którego kulminacją będzie odporna i inteligentna postawa cyberbezpieczeństwa.

Aby rozpocząć udział w szkoleniu Bootcamp Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp, pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z Treadstone 71 w celu wyrażenia zainteresowania i omówienia konkretnych potrzeb Twojej organizacji. Oto jak możesz rozpocząć proces:

 1. Skontaktuj się z Treadstone 71: Skontaktuj się za pośrednictwem oficjalnych kanałów kontaktowych — za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu. Krótko opisz swoją organizację i swoje zainteresowanie bootcampem.
 2. Konsultacja: Umów się na wstępną konsultację. Treadstone 71 prawdopodobnie będzie chciał zrozumieć aktualny stan wywiadu cybernetycznego Twojej organizacji, Twoje cele i wszelkie konkretne wyzwania, przed którymi stoisz.
 3. Dostosowanie: Na podstawie wstępnych rozmów Treadstone 71 dostosuje bootcamp do unikalnych wymagań i celów Twojej organizacji. Będzie to obejmować decyzję o czasie trwania warsztatów, zakresie treści i harmonogramie dostosowanym do dostępności Twojego zespołu.
 4. Ocena przed warsztatami: Przed warsztatami Treadstone 71 przeprowadzi dokładną ocenę, która może obejmować ankiety, wywiady i przegląd bieżących procesów wywiadu cybernetycznego.
 5. Harmonogram: wybierz datę, która pasuje Twojej organizacji i koordynatorom Treadstone 71. Warsztaty są zazwyczaj planowane z kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, aby umożliwić odpowiednie przygotowanie.
 6. Wybór miejsca: Wybierz odpowiednie miejsce na warsztaty — niezależnie od tego, czy odbywają się one w Twojej organizacji, w placówce Treadstone 71, czy w bezpiecznym środowisku wirtualnym.
 7. Przygotowanie: Upewnij się, że Twój zespół przygotowuje się do bootcampu, wykonując wszelkie zadania przedwarsztatowe zlecone przez Treadstone 71, takie jak zapoznanie się z materiałami do wstępnej lektury lub wstępnymi narzędziami.
 8. Zaangażowanie: Zaangażuj się całkowicie w warsztaty. Zachęć swój zespół do aktywnego udziału we wszystkich ćwiczeniach i dyskusjach, aby zmaksymalizować korzyści z programu.

Po wykonaniu tych kroków będziesz na dobrej drodze do zwiększenia możliwości swojej organizacji w zakresie cyberobrony. Przygotuj się na kompleksowe szkolenie, które wzmocni Twój zespół i wzmocni odporność cybernetyczną Twojej organizacji. Rzeczywiście, dajmy się ponieść szaleństwu!

 

Skontaktuj się z Treastone 71

Skontaktuj się z Treadstone 71 już dziś. Dowiedz się więcej o naszych ofertach ukierunkowanej analizy przeciwnika, szkolenia w zakresie wojny kognitywnej i wywiadu handlowego.

Skontaktuj się z nami już dziś!